ogrodzenia tymczasowe

Zagospodarowanie placu budowy.

Zagospodarowanie placu budowy jest bardzo ważne, aby budowa działała poprawnie i wszystko było realizowane zgodnie z planem. To jak takie teren ma być zagospodarowane określają specjalne przepisy prawa.

Zagospodarowanie placu budowy jest bardzo ważne w logistyce budowy

ogrodzenia Gdy zostaną zakończone roboty ziemne (czasem przed) można przystąpić dom odpowiedniego zagospodarowania placu budowy. Pierwszym ważnym elementem jest biuro budowy oraz pomieszczenia socjalne i sanitarne dla pracowników. Te elementy zazwyczaj są zamawianymi kontenerami modułowymi. Przywożone są na budowę dużymi samochodami transportowymi i rozpakowywane są przy pomocy żurawi. Czasem do tego jest wykorzystywany transport hds w Olsztynie, w Warszawie i innych miastach. Innymi elementami placu budowy są miejsca składowania materiałów. Materiały wrażliwe na warunki atmosferyczne takie jak beton towarowy powinny być składowane w magazynach zamkniętych, lub przynajmniej w półotwartych. Również na terenie budowy znajdują się składowiska otwarte na których można składować np. systemy kominowe. Miejsce składowania powinny być wyrównane. Bardzo często szczególnie składowiska otwarte lub półotwarte podłoże powinny mieć lekko po skosie, co sprawi, że woda deszczowa nie będzie zalegała w danym miejscu. Jeśli na budowie będzie wykorzystywany żuraw wieżowy, należy wyznaczyć miejsce na jego stanowisko pracy. Bardzo często takie urządzenia poruszają się przy pomocy torowisk, więc warto również zadbać o to. Również na takim placu powinny zostać wyznaczone drogi, po których poruszać się będą maszyny i samochody budowlane. Cały teren budowy powinien być ogrodzony. Najczęściej wykorzystuje się do tego siatkę lub specjalne modułowe elementy. W tym ogrodzenia modułowe powinna znaleźć się brama wjazdowa oraz wejście na budowę.

Przy wejściu powinna znajdować się żółta tablica informacyjna. Przed rozpoczęciem budowy bardzo często powstaje projekt zagospodarowania budowy.