zabezpieczenie wykopów hydrotechnicznych

Palisady do zabezpieczania wykopów

Wszelkiego rodzaju wykopy hydrotechniczne i pod fundamenty powinny być odpowiednio zabezpieczone, aby pracownicy wykonujący tam prace mogli bez obaw o własne zdrowie przebywać w wykopie. 

Szalunki w postaci palisady

zabezpieczenie wykopów hydrotechnicznychTakie zabezpieczenie wykopów hydrotechnicznych może być wykonane na różny sposób, stosuje się tutaj różnego rodzaju szalunki. Są to na przykład szalunki słupowe oraz boksowe, a także palisady wiercone. Te mogą występować w dwóch wersjach – jako palisady styczne lub sieczne. Pierwsze z nich są stosowane wówczas, gdy nie jest wymagana szczelność szalunku, drugie zaś – gdy konieczna jest szczelność technologiczna tymczasowo lub na stałe. Do wykonania takich zabezpieczeń wykopów hydrotechnicznych stosuje się technologię CFA, która polega na wykonywaniu wywiertów za pomocą świdra ciągłego. Drugą możliwością jest technologia, przy której dodatkowo stosuje się rurę osłonową. Czym się charakteryzują poszczególne palisady? Zacznijmy od palisad stycznych – te składają się po prostu z pali oraz z odpowiedniego zbrojenia. Może to być zbrojenie miękkie czyli kosz zbrojeniowy lub zbrojenie sztywne w postaci kształtownika. Należy zachować odpowiednią odległość pomiędzy palami i wynosi ona pomiędzy 50 a 150 mm. Z kolei przy palisadach siecznych pomiędzy palami należy zastosować właściwe wypełnienie – w postaci kolumn.

zabezpieczenie wykopów hydrotechnicznychW zależności od tego, jaka ma być wytrzymałość takiego zabezpieczenia, zastosujemy kolumny z różnych materiałów. Może to być beton lub zaprawa, dzięki czemu kolumny będą posiadały wytrzymałość 1-3Mpa. Jest ona wystarczająca do zabezpieczenia tymczasowego. W przypadku konieczności uzyskania długotrwałej szczelności, lepiej zastosować kolumny wykonane z materiału, który charakteryzuje wytrzymałość 10-20MPa. Jednakże należy wziąć pod uwagę fakt, iż takie materiały mają wydłużony czas wiązania, a więc uzyskanie pełnej wytrzymałości może potrwać nawet 56 dni, podczas gdy przy zwykłym betonie jest to 28 dni. Trzecią opcją są pale zbrojne z betonu, które stosuje się najczęściej do zabezpieczania wykopów na planie okręgu. Zaletą szalunku w postaci palisady stycznej wspornikowej jest to, że nadaje się ona do zabezpieczania uskoków terenu o wysokości nawet około 5 m, a jeżeli wykorzystamy także dodatkowe kotwy i rozparcia, wówczas może to być nawet 20 m.

Palisada może być też montowana pod nachyleniem, jednak nie powinno ono przekraczać 1:75. Z całą pewnością palisady stanowią najlepszy sposób na zabezpieczanie wykopów hydrotechnicznych, dlatego cieszą się one największą popularnością wśród firm zajmujących się pracami budowlanymi.