Operator podnośników koszowych – jakie wymagania musi spełniać?

Zapotrzebowanie na pracowników obsługujących maszyny budowlane jest w tej chwili bardzo wysokie ze względu na dużą liczbę inwestycji budowlanych oraz prac renowacyjnych prowadzonych w obrębie budynków, które zostały już oddane do użytku

Operator podnośnika koszowego musi zadbać o bezpieczeństwo

 

podnośnik koszowyNajwiększe zapotrzebowanie na podnośniki koszowe na wynajem występuje zazwyczaj w rejonie dużych miast, takich jak Warszawa oraz pozostałe z dużych ośrodków miejskich zlokalizowanych na terenie całego kraju. Poza sporym popytem na tego typu specjalistów, dosyć istotnym czynnikiem wpływającym na ich bieżącą sytuację na rynku pracy jest utrzymująca się emigracja do krajów położonych na zachodzie i północy kontynentu. Główną determinantą jest oczywiście znacznie wyższy poziom wynagrodzeń oraz lepsze warunki życia. Nie zmienia to jednak faktu, że praca operatora podnośnika koszowego nie należy do najlżejszych. Przed kandydatami stawiane są wymagania, gdyż wynajem podnośników koszowych z niekompetentnym albo zupełnie niedoświadczonymi operatorem może doprowadzić do katastrofy lub wypadku zagrażającego życiu i zdrowiu samego operatora, ale również jego współpracowników oraz osób postronnych. Do podstawowych wymogów stawianych przez pracodawców należą oczywiście formalne kwestie związane z posiadanymi uprawnieniami do obsługi podnośników montażowych.

Poszczególne kategorie zostały ustalone przez Urząd Dozoru Technicznego i w każdej chwili można się ze wspomnianą klasyfikacją zapoznać. Nabycie uprawnień jest oczywiście nierozerwalnie związane ze spełnianiem określonych przez UDT wymogów i przystąpieniem do oficjalnego procesu weryfikacyjnego i egzaminacyjnego. Kolejnym niezbędnym wymogiem o charakterze obligatoryjnym jest posiadanie prawa jazdy kategorii C w celu kierowania podnośnikiem.
Trzeba bowiem pamiętać, że podnośniki koszowe Warszawa wynajem to bardzo duże pojazdy, a ich bezpieczna obsługa wymaga konkretnych, zweryfikowanych wcześniej umiejętności oraz wiedzy teoretycznej odnoszącej się do przepisów. Zdecydowana większość pracodawców stawia również graniczny wymóg posiadania przynajmniej rocznego doświadczenia. Nie zawsze musi to być identyczna maszyna, gdyż dobrą alternatywa jest zwyżka samobieżna. W wielu przypadkach w ogłoszeniach rekrutacyjnych wskazywane są również cechy takie jak rzetelność, sumienność i odpowiedzialność.

Pożądaną cechą bywa również dyspozycyjność, dlatego, że wynajem podnośników koszowych nie rozkłada się w czasie w sposób równomierny. Jak widać, podnośniki koszowe nie są łatwe w obsłudze, a ich bezpieczny wynajem zależy w znacznej mierze od tego jaki operator je obsługuje.