Metody fachowego cięcia laserem metali

Cięcie jest procesem rozdzielenia materiału, którego celem jest zmiana kształtu bądź powierzchni poddennego cięciu materiału. Idealnym procesem cięcia będzie taki, który nie zmienia właściwości fizycznych materiału. Wyróżnić możemy kilka metod cięcia metalu, różnią się one od siebie zastosowanym czynnikiem tnącym.

Fachowe cięcie laserem w warszawie to popularna metoda

cięcie laserem Dobierając metodę cięcia należy wziąć pod uwagę grubość i rodzaj materiału, szybkość i jakość cięcia, a także oczywiście koszty procesu. Ostatnimi czasy najbardziej popularną metodą cięcia jestem fachowe cięcie laserem w Warszawie. Proces polega na miejscowym topieniu bądź topnieniu z jednoczesnym odparowaniem cienkiej warstwy metalu przy zastosowaniu wiązki lasera oraz gazu technicznego (np. ozonu, argonu czy gazu czynnego typu tlen). Zadaniem gazu jest wyrzucenie ciekłego metalu ze szczeliny cięcia. Dużą zaletą wiązki laserowej jest duża spójność oraz możliwość skupienia dużej ilości energii na małym obszarze co czyni cięcie laserowe jedną z najnowocześniejszych i najbardziej efektywnych i precyzyjnych metod obróbki metalu. Dodatkowo dostarczony gaz reagując z metalem dostarcza dodatkowa ilość ciepła zwiększając w ten sposób szybkość cięcia. Dobierając odpowiedni gaz, cięcie laserem można wykonać na dowolnym gatunku stali, aluminium, miedzi, niklu ich stopów, a także metali trudno topliwych jak molibden, wolfram, wanad czy nawet tytan.

cięcie laserowe Cięcie laserowe cechuje ogrom zalet jakimi są między innymi nieograniczony kształt ciętych materiałów, wysoka jakość cięcia, bezdotykowość, precyzja i duża powtarzalność, powoduje że jest to jednak z najczęściej stosowanych metod w warszawskich zakładach produkcji jak i też wytwórniach znajdujących się w innych zagłębiach przemysłowych naszego kraju. Równie cenioną metodą cięcia metalu jest również cięcie za pomocą strumienia wody. W przeciwieństwie do cięcia laserem odbywa się ono na zimno, z wykorzystaniem skoncentrowanej energii znajdującej się w silnie sprężonym strumieniu wody, który przepuszcza się przez dyszę o bardzo małej średnicy, co pozwala na uzyskanie prędkości strumienia trzykrotnie przewyższającego prędkość dźwięku. Natomiast materiał ze szczeliny ścierającej w tym przypadku usuwa się w wyniku erozji i zmęczenia ścinającego. Wyżej wymienione metody należą do bardziej nowoczesnych sposobów cięcia metalu, jednak nie można zapomnieć o podstawowych metodach mechanicznych, które jeszcze do niedawna stanowiły jedyne metody cięcia różnych materiałów.

Są to między innymi metody skrawające, plastyczne czy kuźnicze. Metody te do dziś wykorzystywane są w niektórych zakładach przemysłowych.