biologiczna oczyszczalnia ścieków

Formalności związane z budową przydomowej oczyszczalni

Budowa domu jednorodzinnego na terenach wiejskich wiąże się z rozwiązaniem wielu problemów. Niestety do wielu działek doprowadzone są tylko niektóre media, wśród których najczęściej brakuje kanalizacji. Inwestor musi więc liczyć się z koniecznością wybudowania zbiornika, który będzie przeznaczony do gromadzenia nieczystości produkowanych przez gospodarstwo domowe.

Oczyszczalnia a poziom wód gruntowych

biologiczna oczyszczalnia ścieków	Wśród kilku propozycji wielkopolskich przedsiębiorstw, coraz większym zainteresowaniem cieszy się budowa przydomowej oczyszczalni ścieków. Należy jednak pamiętać, że wykonanie tego systemu wymaga zgłoszenia inwestycji do odpowiedniego organu sprawującego nadzór nad realizowanymi na terenie gminy budowami. Jeśli chcemy mieć pewność, czy możemy umieścić oczyszczalnię na swojej posesji, powinniśmy udać się do Urzędu Gminy i dowiedzieć się, czy radni opracowali plan zagospodarowania przestrzennego. Jeżeli taki dokument został opracowany, to znajdziemy w nim informację na temat ograniczeń związanych z konkretnymi warunkami zabudowy. Jeżeli nie ma w nim informacji, która wymuszałaby stosowanie szamb betonowych, to urząd prawdopodobnie nie odrzuci naszego zgłoszenia. Będąc w gminie warto również zapytać o mapy geologiczne i sprawdzić, jakie warunki gruntowo wodne znajdują się w miejscu, w którym chcemy wykonać oczyszczalnię. Warto jednak spojrzeć na datę ich sporządzenia, ponieważ po pewnym czasie poziom wody gruntowej mógł ulec zmianie.

biologiczna oczyszczalnia ścieków	Najlepiej jest uwzględnić plany wykonania oczyszczalni już w trakcie budowy domu, ponieważ wtedy nie trzeba sporządzać dodatkowego projektu oraz wypełniać wniosku związanego ze zgłoszeniem prac. Biologiczna oczyszczalnia ścieków w wielkopolskim nie może zostać wybudowana w każdych warunkach. Oznacza to, że nawet jeśli plan zagospodarowania terenu nie wyklucza jej budowy może okazać się, że rodzaj gruntu oraz faktyczny poziom wody gruntowej uniemożliwi jej wykonanie. Jeśli występują problemy z ustaleniem, czy działka spełnia wymagania producenta oczyszczalni, warto wykonać badania geologiczne, które będą gwarancją tego, z jakim terenem mamy do czynienia. Przydomowe oczyszczalnie ścieków ze złożem biologicznym są doskonałym rozwiązaniem na terenach nienawodnionych, na których nie odnotowano nagłych zmian wysokości terenu.

Grunt, w którym umieszczamy zbiornik powinien być przepuszczalny, aby przefiltrowana woda mogła swobodnie wsiąkać w głąb ziemi. Jeżeli jakikolwiek z warunków odpowiedniego działania systemu nie zostanie spełniony może okazać się, że przydomowa oczyszczalnia będzie niewydajna.