Geodeta

Czym zajmuje się geodeta?

Myślę, że każdy z nas jest w stanie wyobrazić sobie jak wygląda geodeta. Zwykle widujemy ich na budowach budynków czy dróg. Za pomocą dziwnych urządzeń, dokonują oni pomiarów ziemi, a uzyskane wyniki zapisują w dokumentacji.

Geodeta- kilka słów o jego profesji

Można powiedzieć, że ich praca jest lekka i przyjemna, jednak realia wyglądają nieco inaczej, albowiem aby zostać geodetą i móc dokonywać usług geodezyjnych należy się sporo napracować. Przede wszystkim sama ścieżka do uzyskania tytułu geodety jest trudna, trzeba ukończyć dwustopniowe studia uniwersyteckie na kierunku geodezja i kartografGeodetaia – 3,5 letnie kończące się uzyskaniem tytułu inżyniera i 1,5 letnie magisterskie. Jednak tak naprawdę geodeta bez uprawnień, ma mały zakres działań i przede wszystkim niższe zarobki. Dlatego właśnie większość z nich decyduje się na kontynuację nauki i odbycie praktyk, a później przystąpienie do egzaminu zawodowego przed Komisją Kwalifikacyjną ds. Uprawnień Zawodowych z Dziedziny Geodezji i Kartografii. O tego jakie uprawnienia zdobędziemy i czy je zdobędziemy zależą w dużym stopniu nasze późniejsze zarobki. Geodeta, który nie posiada żadnych dodatkowych uprawnień w zależności oczywiście od miejsca zamieszkania gdyż wiadomo, że inne stawki wynagrodzenia będą w Warszawie czy Poznaniu, a inne w mniejszych i mniej rozwiniętych miastach, zarabiać może do 2,5 tysięcy złotych miesięcznie, zaś dodatkowe uprawnienia mogą naszą pensję podnieść nawet do 10 tysięcy złotych miesięcznie. Po nadto po uzyskaniu dodatkowych uprawnień mamy możliwość otworzenia własnej działalności gospodarczej co również ma wpływ na późniejsze zarobki. Dlatego właśnie, aby móc świadczyć usługi geodezyjne w szerszym zakresie aniżeli tylko osoba, która poprzestała na samych studiach warto jest zrobić dodatkowe uprawnienia. Poza prowadzeniem własnej firmy profesjonalny geodeta z Poznania czy innych miast może również pracować dla przedsiębiorstw budowlanych, specjalistycznych firm geodezyjnych, a także objąć posady urzędnicze w jednostkach adminGeodetaistracyjnych bądź też świadczyć swoje usługi w kopalniach, wydawnictwach kartograficznych i innych miejscach gdzie konieczne są pomiary gruntu czy naniesienie pomiarów na dokumenty. Zawód geodety do zajęcie bardzo odpowiedzialne, wymagające od kandydata dobrej znajomości matematyki oraz fizyki, a także rozwiniętej wyobraźni przestrzennej, skrupulatności i dokładności, albowiem w dużym stopniu to na podstawie jego opinii wydaje się pozwolenie na budowę obiektów.

Stąd też, nie łatwa droga do pozyskania uprawnień do wykonywania zawodu, ale i godziwe zarobki za wykonanie świadczonych usług.