suwnice bramowe

Wyposażenie i zastosowanie suwnic bramowych

Suwnice to dźwignice, które używane są do przemieszczania ładunków. Zbudowane są z konstrukcji nośnej, przemieszczającej się po torze jezdnym i wciągnika i wciągarki. Dzięki nim możliwy jest transport przedmiotów w przestrzeni ograniczonej długością toru jazdy, wysokością podnoszenia i rozpiętością mostu.

Suwnice bramowe są wytrzymałe

suwnice bramoweWyodrębnia się trzy podstawowe konstrukcje suwnic: pomostowe, podwieszane i bramowe. Suwnice pomostowe instaluje się zwykle w obrębie hal przemysłowych. Stanowi je pomost kratownicowy umieszczony na szynach, po którym porusza się cięgnik. Suwnice podwieszane zbudowane są z jednej szyny. Są niewielkie i mobilne. Głównym elementem suwnic bramowych jest pomost, który umieszczony jest na dwóch bocznych mostach. Suwnice pomostowe mogą posiadać kilka bram o podwoziu kołowym albo szynowym. Wyposażenie mechaniczne suwnicy bramowej składa się z wielu elementów. Jednym z nich jest tor jazdy suwnicy, w którym zainstalowane są odboje i krzywki. Konstrukcja stalowa tych urządzeń nazywa jest czołownicą i składa się z mechanizmu jezdnego, koła i miedzianych szczotek. W skład mechanizmów suwnic wchodzi także most, wózek jazdy i mechanizm podnoszenia, niezbędny do pracy urządzeń dźwigowo- transportowych. W skład suwnicy bramowej wchodzi również wyposażenie elektryczne, składające się z łącznika zasilania, łącznika suwnicy i trolei.

suwnice bramoweŁącznik zasilania służy do włączania i wyłączania całkowitego zasilania suwnicy wraz z obwodem zasilania, a łącznik suwnicy- odpowiada za włączanie i wyłączanie zasilania suwnicy, ale z pominięciem obwodu zasilania. Suwnice bramowe są wytrzymałe i umożliwiają transport bardzo dużych ładunków. Charakteryzują się bardzo dobrymi parametrami technicznymi. Ich udźwig może wynosić aż do pięciu ton, a rozpiętość ramion suwnicy- sięga maksymalnie 5 metrów. Suwnice bramowe sprawdzą się we wszystkich miejscach, w których konieczny jest załadunek, wyładunek i transport towarów o dużych gabarytach. Są to urządzenia bezpieczne. Ułatwiają i przyspieszają procesy produkcyjne. Małe urządzenia tego typu mogą być sterowane przewodowym lub zdalnym przewodnikiem, a większe- zwykle obsługuje operator w kabinie. Suwnice bramowe wykorzystywane są przede wszystkim na zewnętrznych składowiskach lub pochylniach stoczniowych. Suwnice to dźwignice, które pracują w ruchu przerywanym.

Urządzenia te wyposażone są w mechanizm podnoszenia i opuszczania. Można nimi przemieszczać materiały zarówno w płaszczyźnie pionowej, jak i poziomej. Uważa się, że suwnice stanowią podstawę współczesnego przemysłu. Wykorzystywane są w zakładach pracy, magazynach, na budowach, w stoczniach i w wielu innych miejscach.

Szczegółowe informacje na stronie http://fortech-cranes.pl/