Rodzaje sterowanie obrabiarek CNC

Czym byłby przemysł związany z obróbką skrawaniem bez nowoczesnych obrabiarek CNC? Ciężko dzisiaj odpowiedzieć na to pytanie, tak samo jak trudno jest wyobrazić sobie halę produkcyjną przystosowaną do wytwarzania części silników spalinowych bez nowoczesnej, wieloosiowej frezarki sterowanej numerycznie.

CNC i narzędzia robocze

maszyny obróbcze cnc	Warto jednak zauważyć, że nie każda maszyna działa w ten sam sposób – chociaż dla profesjonalistów jest to oczywiste, to amator może tych różnic nie dostrzec (chociaż mają one duże znacznie dla całego cyklu wytwarzania). Jednym z podstawowych kryteriów podziału maszyn sterowanych za pomocą mikrokomputerów jest podzielenie ich na dwie grupy w zależności od sposobu wykonywania ruchów, które są wykonywane względem konkretnej osi urządzenia. Pierwszą grupę stanowi sterowanie punktowe, natomiast drugi sterowanie odcinkowe. Sterowanie punktowe odbywa się poprzez określenie pozycji narzędzia roboczego za pomocą konkretnych punktów, które są określona jako współrzędne odniesione do głównych osi maszyny. Tego typu maszyna obróbcza CNC nie uwzględnia tego, jaką drogą porusza się narzędzie robocze. Tor może być wyznaczony zupełnie przypadkowo, podobnie jak prędkość, z jaką przemieszcza się głowica. Najczęściej w tego typu obrabiarkach wrzeciono porusza się po linii prostej łączącej dwa sąsiednie punkty.

maszyny obróbcze cnc	Maszyny, które wykorzystują ten rodzaj sterowania to między innymi wiertarki, wytaczarki, przebijarki oraz inne urządzenia, dla których najważniejsze jest precyzyjne pozycjonowanie narzędzia nad oś otworu, który ma zostać wykonany. W przeciwieństwie do tego rozwiązania, maszyna obróbcza CNC ze sterowaniem odcinkowym odbywa ruch po ściśle określonym torze, wykonując go z określoną prędkością. Używając tego rodzaju maszyn należy jednak pamiętać, że tor, po którym porusza się narzędzie powinien być równoległy do wcześniej określonych osi roboczych. Zastosowanie tego typu maszyn sterowanych komputerowo jest dwojakie: albo wykorzystuje się je do planowania i toczenia wielostopniowych wałków (popularnych w układach mechanicznych), albo do frezowanie wyrobów o prostokątnym kształcie lub przewiercania się przez materiał za pomocą frezów. Najbardziej nowoczesne urządzenia sterowane numerycznie mogą jednak wykonywać również ruch posuwisty w kształcie łuków lub bardziej złożonych kształtów.

Jest to oczywiście znacznie udoskonalona wersja sterowania odcinkowego, które określa się mianem sterowania kształtowego. W tych maszynach ruch narzędzia roboczego może odbywać się zarówno względem jednej, jak i wielu osi, co daje bardzo wiele możliwości przedsiębiorcom.