polski węgiel ekogroszek

Czemu do ogrzewania powinniśmy używać ekogroszku?

Wszyscy jesteśmy zmuszeni do odczuwania coraz bardziej zauważalnych z każdym rokiem zmian klimatycznych. W poszukiwaniu powodów takiej sytuacji powinniśmy zwrócić się w stronę zarówno dużych przedsiębiorstw, jak i osób prywatnych. Problemem nie jest bowiem wykorzystywanie konkretnego typu paliwa – każde z nich może być bowiem wykorzystane tak, by nie uwalniało żadnych szkodliwych substancji do atmosfery.

Ekogroszek do ogrzania domu

polski węgiel ekogroszek	Wystarczy w swojej instalacji zastosować odpowiednie i niekoniecznie drogie rozwiązania, które pozwolą znacznie ograniczyć ich wydobycie. Prawdziwą szkodę, jak więc możemy się spodziewać, powodują tanie i mało jakościowe (a przy tym mało efektywne) kotły i piece, niewyposażone w odpowiednie mechanizmy. Nie jest to jednak jedyny problem, ponieważ nawet najlepsze instalacje nie uchronią nas przed niskiej jakości paliwem stałym. Wydobycie węgla z czasem staje się coraz trudniejsze, narażenie górników na coraz bardziej niekomfortowe i niebezpieczne przede wszystkim środowisko pracy powoduje, że jest to również coraz mniej ekonomiczny sposób ogrzania naszego gospodarstwa domowego. W związku z tym powinniśmy pomyśleć o dobrym rozwiązaniu, w którym weźmiemy pod uwagę nie tylko ekonomiczność instalacji w długofalowej perspektywie, ale również ekologiczny charakter. Dużą popularnością cieszy się obecnie polski węgiel ekogroszek do ogrzewania, dużo czystszy od tradycyjnych rozwiązań.

polski węgiel ekogroszek	Decydując się na nie należy jednak zorientować się, w jaki sposób powinno się go spalać. Jak już wspominaliśmy najważniejszymi powodami zatrucia atmosfery jest niewiedza dotycząca odpowiedniego wykorzystania paliwa i zapewnienia właściwego jego spalania. Do tego konieczny jest odpowiedni kocioł. Dla ekogroszku najlepszym rozwiązaniem będzie wykorzystanie kotła retortowego. Różne modele posiadają udogodnienia, które ułatwią nam korzystanie z niego, dzięki czemu palenie ekogroszkiem uznamy za niezwykle wygodne. Należy również zadbać o to, by materiał, którego będziemy używać spełniał odpowiednie standardy. Wysokiej jakości paliwo powinno uzyskiwać 25 MJ/kg ciepła spalania, w przypadku ekogroszku o mniejszej wartości będziemy odczuwać odpowiednie pogorszenie jakości spalania i uzyskiwanej energii cieplnej.

Zawartość niepalnych elementów stałych nie powinna z kolei przekraczać dziesięciu procent. Istotnym jest również sposób przechowywania materiału – nie powinniśmy inwestować w ekogroszek rozwożony luzem, ponieważ traci on niektóre ze swoich właściwości, które zachowa w przypadku przechowywania w workach.